3Play Mini
   
3Play Mini
       
   
  Bir profesyonel gibi spor yay?nlar? yapmak. Her yerde..
 
Ultra ta??nabilir 3Play mini ile spor video üreticileri herhangi bir yerden en üst düzey deneyim sunabilirsiniz. 3Play mini, tekrar gösterim, yüksek çözünürlüklü yava? gösterim, geçi? efektleri, yüksek kalitede grafikler vedaha birçok özelli?i ile spor yay?nc?lar?n?n güçlü yard?mc?s? olacakt?r.
 
Özellikler.
 

S?rt çantas?na s??an boyutu, birden çok kamerada tekrar gösterim, yava? oynat?m ve tüm kameralar? kay?t özellikleri ile ilgi çekici spor kar??la?malar?n izleyici ile bulu?turun. 3Play Mini ile ev sahipli?i avantaj?n? sizindir!

 • Tekrar Gösterim, yüksek çözünürlüklü yava? oynat?m, önemli anlar ve dahas?
 • Yay?nlar?n?za yüksek kalitede geçi?ler ve grafikler ekleme
 • Fiyat ve büyüklükte pahal? tekrar sistemlerinden çok daha fazlas?n? yap?n.
 • Resim masas?na ba?lay?n ve heyecan?n her aç?s?na hizmet edin
 • Harici donan?mlara ihtiyaç olmadan web taray?c?s? üzerinden kontrol edin
 • H?zl? ve kolay kurulum ile zamandan tasarruf edin
 • El ta??ma boyutu sayesinde en küçük ortamlarda bile çal??abilme
 
 
 
Ürün Turu.
 

Küçük boyutlar? ile herhangi bir araç, kabin vs ye ihtiyaç olamadan her yerde kullanabilme. Kameralar?n?z? ba?lay?n, ç?k??? herhangi bir resim masas?na verin, birkaç dakika içinde ?ampiyonluk düzeyinde yay?nlar sizinle.

 
 • Tekrar gösterim, yava? oynat?m ve çok aç?l? kamera geçi?leri ile oyunun en önemli anlar?n? yakalay?n
 • Web tabanl? kontrolü sayesinde herhangi mobil cihaz?n web taray?c?s?ndan kolayca kumanda edin
 • Tüm kaynaklar? kay?t eder, ayn? zamanda gerçek zamanl? olarak tekrar gösterim, yava? gösterim i?lerinizi halleder.
 • Kay?t devam ederken, kay?tlar? düzenler, oynat?r, etiketler vb
 • Harici bir cihaza ihtiyaç olmadan grafiklerinizi, logolar?n?z? yay?na gönderir.
 • Anl?k sosyal payla??m? ile daha fazla taraftar ula??n
 • Dahili 7-inç LCD ekranda güvenle canl? yay?nlar?n?z? izleyin.
 • Kolay ta??nabilir ?ekli, küçük boyutu ve h?zl? kurulum
 
 
 

Detayl? bilgi ve demo ihtiyaçlar?n?z için AGF yi arayabilirsiniz.

 
       
Menu
Hakk?m?zda
 
 
 
 
 
Allright reserved 2014 © AGF Multimedia